kl.onAction(Clicked offering Page)
top of page

Winstgevendheid van Regeneratieve Landbouw en Transitie Management

Bijgewerkt op: 27 sep. 2023

De FAO beschrijft regeneratieve landbouw als holistische landbouwsystemen die, naast andere voordelen, de water- en luchtkwaliteit verbeteren, de biodiversiteit van ecosystemen vergroten, voedzaam voedsel produceren en koolstof opslaan om de de effecten van klimaatverandering aan te pakken. Veel boeren en landeigenaren overwegen de transitie naar regeneratieve praktijken, maar maken zich zorgen over de winstgevendheid ervan.


Handen met vruchtbare grond en euro geldbiljetten

Photo by Stevanovicigor


Transitie: de winstgevendheid van regeneratieve landbouw

Overweeg je of ben je in transitie naar regeneratieve landbouw? Onderzoek en praktijkvoorbeelden tonen aan de winstgevendheid van regeneratieve landbouwpraktijken positief kan zijn voor boeren en tuinders. Hoewel de winstgevendheid kan variëren afhankelijk van factoren als specifieke praktijken, locatie, marktvraag naar regeneratieve producten en de omvang van het bedrijf, zijn er verschillende voordelen van de toepassing van regeneratieve praktijken die door het Rodale Institute zijn gevonden:

 1. Verbeterde bodemgezondheid: Regeneratieve praktijken kunnen de gezondheid van de bodem verbeteren door de organische stof, de bodembiodiversiteit en de waterretentie te vergroten, bodemerosie te verminderen en natuurlijke plaagbestrijding te bevorderen. Een gezondere bodem helpt boeren kosten te besparen, bijvoorbeeld op irrigatie en dure synthetische bestrijdingsmiddelen.

 2. Grotere weerbaarheid bij klimaatschommelingen: Regeneratieve praktijken kunnen landbouwbedrijven weerbaarder maken tegen droogte, overstromingen en andere extreme weersomstandigheden, waardoor het risico op oogstverliezen afneemt.

 3. Marktpremies en subsidies: Een groeiend aantal consumenten is bereid een premie te betalen voor producten van regeneratieve landbouwsystemen. Bovendien kunnen overheidssubsidies of -stimulansen beschikbaar zijn om deze praktijken toe te passen.

 4. Kredieten voor koolstofopslag: Regeneratieve praktijken kunnen meer dan 100% van de huidige CO2-uitstoot opslaan in de grond. Boeren kunnen deelnemen aan koolstofmarkten en betalingen ontvangen voor hun bijdrage aan de bestrijding van de klimaatverandering.

Uitdagingen in de transitie naar regeneratieve landbouw

Het invoeren van regeneratieve praktijken is een uitstekende manier voor boeren om hun land te verbeteren, de gezondheid en productiviteit van hun gewassen te verhogen en regeneratieve landbouw te ondersteunen. Er zijn echter een aantal uitdagingen waarmee boeren worden geconfronteerd wanneer ze RegenAg-praktijken invoeren, zoals ze naar voren hebben gebracht tijdens de Soil Health expo in Juneau en in dit artikel van op2B.

 1. Financiële lasten. Regeneratieve praktijken vereisen aanzienlijke investeringen in geld om uit te voeren. Boeren moeten apparatuur, voorraden en materialen aanschaffen die nodig zijn voor hun nieuwe praktijken. Samen met de bezorgdheid over een opbrengstdip kan de bezorgdheid over de financiën te groot zijn om RegenAg-praktijken toe te passen.

 2. Gebrek aan datagerichte aanpak. Voor regeneratieve praktijken moeten boeren tijd uittrekken om te leren over regeneratieve landbouwpraktijken en hoe die het best voor hun land werken.

 3. Gebrek aan ondersteuning. Collega's, agronomen en het bredere netwerk zijn niet altijd voorstander van regeneratieve landbouw, aangezien conventionele landbouw de meest gebruikte manier van landbouw is.

Anders gezegd, met de juiste financiële prikkels, datagerichte aanpak en ondersteuning gaat de transitie een stuk gemakkelijker!

Het succes verhaal van Gabe Brown

Tijdens de Soil health expo in Juneau, waar 180 boeren en gewasadviseurs aanwezig waren, deelde Gabe Brown zijn succesverhaal.


In 1991 nam hij de boerderij over van zijn schoonouders die met pensioen gingen. Hij gebruikte dezelfde praktijken op de boerderij van 1.760 hectare buiten Bismarck, N.D.: grondbewerking, kunstmest, pesticiden, fungiciden en conventionele weidepraktijken. Vijf jaar later kreeg hij te maken met 4 jaar van mislukte oogsten door stormen, en verloor hij bijna zijn boerenbedrijf.


Hij besloot zijn verhaal te veranderen en begon stap voor stap met regeneratieve landbouwpraktijken. Hij begon met niet te bewerken van de grond en liet biomassa van de vorige oogst liggen. Later begon hij gebruik te maken van gewasrotatie en diversificatie van begrazingstechnieken. In 2010 elimineerde hij ook het gebruik van kunstmest, fungiciden en pesticiden. Hij gebruikte slechts een kleine hoeveelheid herbicide. Bij elke stap hield hij de resultaten nauwlettend in de gaten. Uiteindelijk had hij lagere inputkosten, een betere bodemgezondheid en ook hogere opbrengsten.


Hoe de transitie periode te managen

De overgang naar regeneratieve landbouw kan gepaard gaan met aanloopkosten en kan een verandering in mentaliteit en managementpraktijken vereisen. Hier volgen enkele strategieën om boeren te helpen bij de transitie:

 1. Onderwijs jezelf: lees boeken, woon workshops bij en ga in gesprek met experts en mensen die werken met regeneratieve landbouw om een beter begrip te krijgen van de principes en praktijken van regeneratieve landbouw. Je kunt ook je kennis opbouwen aan de hand van onze FAQ's.

 2. Beoordeel jouw land: voer een grondtest uit en evalueer jouw huidige landbouwpraktijken. Dit zal je helpen gebieden voor verbetering te identificeren en te bepalen welke veranderingen je kunt aanbrengen om naar een regeneratief systeem over te stappen.

 3. Beginnen met doen: je kunt beginnen met regeneratieve praktijken, waaronder het maken van een gewasrotatieplan om de diversiteit te maximaliseren, beginnen met conserveringspraktijken om de bodemgezondheid te verbeteren en vee in jouw landbouwsysteem te integreren. Je kunt hier meer lezen over regeneratieve landbouw.

 4. Monitor en stuur bij: evalueer regelmatig jouw werkwijzen en breng indien nodig wijzigingen aan om jouw systeem voortdurend te verbeteren. Houd gedetailleerde gegevens bij van jouw bodemgezondheid, gewasopbrengsten en andere belangrijke statistieken om je te helpen gebieden voor verbetering te identificeren.

 5. Kom in contact met anderen: Word lid van een lokale regeneratieve landbouwgemeenschap, woon evenementen en workshops bij en kom in contact met andere boeren om kennis, ervaringen en ondersteuning te delen.

Experts die we kennen die workshops geven en waar je contact mee kunt opnemen zijn onder andere: CO2L-Farming, Regeneration Academy, Online cursus regeneratieve landbouw, podcast regeneratieve landbouw.

Je kunt overwegen deel te nemen aan het 4 Returns leernetwerk van Commonland of de wereldwijde beweging van het Savory Institute.


SoilBeat: De app voor winstgevende regeneratieve landbouw

Je kunt overwegen SoilBeat te gebruiken tijdens jouw overgang naar regeneratieve landbouw om de volgende redenen:

 1. Verminder de opbrengstdip: Met een maandelijkse plantsapanalyse kun je nutriënten tekorten opsporen en vroegtijdig ingrijpen met optimale nutriënten en behandelingen.

 2. Maak regeneratieve landbouw rendabel: Verhoog de winstgevendheid door lagere inputkosten, hogere opbrengsten & weerbare gewassen, premium prijzen vanwege gezondere biologische producten, en het gebruik van uw gegevens om betaald te krijgen uit ecosysteemdiensten.

 3. Leren tijdens het werk: Met onze dashboards en aanbevolen taken, gedeeld met jouw agronoom en aangestuurd door jouw bodem- & plantdata, leer je hoe je bodem- en plantgegevens moet interpreteren.

Probeer SoilBeat en begin uw reis om regeneratieve landbouw winstgevend te maken! Maak vandaag nog een demo account aan!
Bronnen (engelstalig) voor meer informatie:

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page