top of page

Van Monster
naar Plan?

Afbeelding9.png

Wij nodigen boerenbedrijven uit meer stuurinformatie uit bodem- en gewasmonsters te halen.

 

Schrijf je in voor onderstaand project, medegefinancierd door de Europese Unie: 

  • ​Nieuwe technieken om stuurinformatie uit bodem en gewas monsters te halen

  • Begeleiding van ervaren agronomen om data te vertalen naar concrete plannen

  • Nieuwste inzichten van de RijksUniversiteit Groningen en Vrije Universiteit Amsterdam

Logo - SNN FC - 600x600_0 (1).png
logo-groeibalans-300.png
RUG_edited.png
Soilbeat logo donkergroen.png
Logo_EU_Medegefinancierd_Vierkant_0.png
logo.png co2l landbouw.png
WeerbaarTelen-logo-compleet-kleur (1)_ed
mulder-agro_edited_edited.png
VU_edited.png
Resilient crops for higher yields

Een Unieke Kans voor Inzicht en Groei

Wat zou u ervan zeggen als u gedurende het groeiseizoen zou kunnen bijsturen op een tekort aan nutriënten of te veel? Als u de hoeveelheid kunstmest zou kunnen afbouwen, en de bodem weer zou kunnen herstellen zonder dat dat gepaard gaat met oogstderving of toenemende vatbaarheid voor ziektes en plagen? Stel u voor dat u de hoeveelheid kunstmest vermindert, uw bodem herstelt, en dat allemaal zonder oogstverlies of verhoogde vatbaarheid voor ziektes en plagen.Voor het verbeteren van de natuurlijke weerstand van gewassen en het herstellen van de bodem is een nieuwe benadering nodig. Deze aanpak vereist specifieke stuurinformatie. Deze informatie helpt u om tijdens het groeiseizoen doelgericht aanpassingen te maken, zoals het gebruik van bladbemesting, compost en andere behandelingen.

 

Wetenschappers en agronomen zijn continu bezig met het verfijnen van deze meetinstrumenten. Deze ontwikkelingen bieden uitzonderlijke kansen voor nieuwe inzichten in landbouwpraktijken.

Dit project richt zich op het verbeteren van het praktisch gebruik van twee innovatieve meetinstrumenten voor telers, akkerbouwers en veehouders.

Wat gaan we doen?

We gaan een perceel twee jaar volgen. We beginnen met een bodemanalyse en we volgen twee gewassen op het perceel met 4 plant sap metingen per jaar. 

 

De Albrecht-methode en plantsapanalyses bieden boeren de tools om hun bodem- en gewasgezondheid te optimaliseren. Samen stellen deze methoden boeren in staat om data-gedreven beslissingen te nemen, wat leidt tot duurzamere praktijken en verbeterde economische efficiëntie.

 

PlantSap Meting
Met een plant sap meting kijk je in de “bloedsomloop van een plant”. Van akkerbouwgewassen zijn twee monsters nodig per keer nodig; 150 gram oud en 150 gram nieuw blad. Je krijgt een beeld van de mineralen/sporenelementen in de plant; zijn er genoeg, zijn er niet te veel? 

 

Met bladvoeding kun je vaak bijsturen. 

Bij gras is het niet mogelijk om oud en jong blad te selecteren. Daar doen we een monster per keer. 

Hoewel de metingen interessant zijn, is vooral de context belangrijk. Dat is een van de reden dat Soilbeat is ontwikkeld. Alle metingen en relevante data kunnen gemakkelijk worden geladen en in ieder denkbare combinatie grafisch op een tijd balk worden getoond. Daardoor kunnen verbanden worden gezien tussen de bodem, het gewas, het weer, de bemesting, bewerkingen en eventueel correcties. 

 

Albrecht Bodem onderzoek

Met de Albrecht-methode kunnen ze de minerale balans van de bodem finetunen voor betere gewasgroei en hogere opbrengsten, terwijl plantsapanalyses directe inzichten geven in voedingstekorten, waardoor boeren hun bemesting kunnen aanpassen voor gezondere en meer weerbare gewassen.

Enzymen bodem onderzoek

Naast de genoemde metingen doen we ook twee keer een nieuwe meting, die de RUG samen met de VU onderzoeken. Het is bedoeld om de activiteit van het bodemleven te meten. 

Wat kost deelname?

In totaal krijgen de deelnemende agrarische adviseurs voor een waarde van ongeveer 3000 euro gedurende 2 jaar een pakket van advies, bodemmonsters,  plantsap analyses en licenties voor het SoilBeat platform inclusief een persoonlijke begeleiding bij het onboarden structureren van de data. Wij vragen per boer ook een eigen bijdrage van 475 euro. 

 

Waar gaat het om?
Door te zorgen dat gewassen alle benodigde mineralen/sporenelementen hebben, zal de fotosynthese op een hoger niveau komen. De plant heeft meer energie ter beschikking en zal gezonder zijn, dus minder vatbaar voor ziektes en plagen. Bovendien zien we door een gerichtere bemesting bij aardappelen bijvoorbeeld minder loof, maar meer aardappelen. In gras is de omzetting van nitraat in eiwit heel belangrijk. Daarvoor zijn een aantal mineralen nodig. Ook kan er beter gestuurd worden op de stikstof behoefte van het gras. 

Kortom, als boer krijg je extra informatie waar je op kunt sturen. SoilBeat is vanuit het perspectief van de boer ontworpen. Daarom willen we ook graag met zoveel mogelijk boeren dit project doen, om zo goed mogelijke feedback te krijgen. 

Het Project in Detail

  • Maximaal aantal deelnemers: 125 agrarische bedrijven

  • Doelgroep: Veehouders, akkerbouwers en tuinders gericht op bodemgezondheid en gewasgroei.

  • Looptijd: 2024 en 2025

  • Inclusief: Gebruik van SoilBeat voor dataorganisatie, persoonlijke intake met adviseur, meerdere plantsapmetingen met analyse en advies.

Deelname Opties

Keuze uit twee mogelijkheden; variërend van intensievere maandelijkse persoonlijke begeleiding of advies via webshops. 

  • Optie A - Persoonlijk Advies: Maandelijkse begeleiding en advies op basis van bodem- en plantsapmetingen. Max 45 plekken, voorkeur voor boeren uit Regio Noord. WEES ER SNEL BIJ

  • Optie B - Advies via Workshops: 4 praktijkgerichte workshops gericht op het intepreteren van de plantsap analyses,  gedurende het groeiseizoen.

De Project Partners

Dit project wordt uitgevoerd door een uniek consortium van project partners, bestaande uit SoilBeat, agronomen, gespecialiseerd in regeneratieve landbouw en de wetenschappelijke instellingen.

logo.png co2l landbouw.png
logo-groeibalans-300.png
mulder-agro_edited.jpg
RUG.png
logo-weerbaar-telen.png
Soilbeat logo donkergroen.png
Logo - SNN FC - 600x600_0 (1).png
eu.png
Download SNN

Schrijf je in

Enthousiast om deel te nemen? Schrijf je in om mee te doen!

bottom of page