kl.onAction(Clicked offering Page)
top of page

Gewasverkenning voor Regeneratieve Landbouw

Bijgewerkt op: 27 sep. 2023

Gewasverkenning is een essentiële praktijk in regeneratieve landbouw en bodemgezondheid. Het kan boeren helpen om potentiële problemen in een vroeg stadium op te sporen en te beheren.


In deze blogpost verkennen we het belang van gewasverkenning in regeneratieve landbouw en bodemgezondheid, en hoe SoilBeat kan bijdragen aan gewasverkenning.

Twee boeren in een zonnebloemveld. Agronoom en boer inspecteren potentiële opbrengst

Foto van Taras Rudenko


Wat is gewasverkenning?

Gewasverkenning is een systematisch proces van monitoring en inspectie van gewassen om mogelijke problemen op te sporen die de opbrengst en de kwaliteit van het gewas kunnen beïnvloeden. Het proces omvat het lopen door velden en het observeren van planten, bladeren en vruchten op tekenen van afwijkingen. Er kan ook gebruik worden gemaakt van instrumenten zoals grondsensoren, vochtmeters en insectenvallen om aanvullende gegevens te verzamelen.


Stappen bij gewasherkenning:

  1. In kaart brengen van percelen: De eerste stap in de gewasverkenning is het maken van kaarten van de te controleren velden. De kaarten moeten de verschillende geteelde gewassen, bodemtypes en topografie bevatten. Deze stap kan helpen bij het identificeren van de gebieden van de percelen die meer vatbaar zijn voor potentiële problemen.

  2. Data verzameling: De volgende stap is het verzamelen van gegevens over de planten, zoals foto's, video's, aantekeningen en metingen van plant, blad en vrucht kwaliteit en grootte. De verzamelde gegevens kunnen worden gekoppeld aan de specifieke locaties op de perceelkaarten. Deze stap kan helpen bij het identificeren van potentiële problemen zoals plagen en ziekten, tekorten aan nutriënten of waterstress.

  3. Analyse en visualisatie: De verzamelde data wordt vervolgens geanalyseerd om rapporten en visualisaties te genereren die de verspreiding en ernst van potentiële problemen laten zien. De rapporten kunnen aanbevelingen voor actie bevatten, zoals welke behandelingen moeten worden toegepast en wanneer dat moet gebeuren.

  4. Actie en follow-up: De laatste stap is actie ondernemen op basis van de aanbevelingen uit de analyse. De actie kan bestaan uit het toepassen van natuurlijke behandelingen zoals compost of het gebruik van natuurlijke bestrijders. Door middel van follow-up inspecties kan de effectiviteit van de genomen maatregelen worden gemonitord en kunnen zo nodig aanpassingen worden aangebracht.

Het belang van Gewasverkenning voor regeneratieve landbouw

Regeneratieve landbouw heeft tot doel de gezondheid van de bodem, de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten te verbeteren en tegelijkertijd synthetische inputs zoals pesticiden en meststoffen tot een minimum te beperken. Gewasscouting is een essentieel instrument om dit doel te bereiken door:

  1. Vroege opsporing van problemen: Gewasverkenning maakt vroegtijdige opsporing en beheer van plagen en ziekten mogelijk, waardoor de behoefte aan synthetische inputs afneemt en regeneratieve landbouw wordt bevorderd.

  2. Bevordering van de bodemgezondheid: Gewasverkenning minimaliseert het gebruik van synthetische inputs die de microbiota van de bodem kunnen schaden en bevordert de gezondheid van de bodem en biodiversiteit.

  3. Aanpassingsgericht beheer: Door regelmatig te verkennen kunnen boeren en telers veranderingen in plaag- en ziektedruk, weerpatronen, en bodemgezondheidsindicatoren monitoren. Dit geeft bruikbare informatie voor adaptieve en veerkrachtige landbouwpraktijken die bijdragen aan regeneratieve landbouw.

Hoe SoilBeat bijdraagt aan gewasverkenning

SoilBeat helpt je de gezondheid van bodem en planten te monitoren en boeren de best mogelijke aanbevelingen te geven, door gemakkelijk te communiceren met hun agronomen. Wij geloven in meten is weten en daarom biedt SoilBeat boeren en agronomen:

  1. Duidelijk overzicht van de data verzameling: Met de eenvoudige data import functie van SoilBeat kun je eenvoudig alle verzamelde data bekijken.

  2. Intuïtieve visualisatie: Jouw data wordt intuïtief gevisualiseerd zodat je gemakkelijk data kunt analyseren en de gewenste actie kunt ondernemen.

  3. Eenvoudige monitoring: Met onze app kun je eenvoudig de ondernomen of te ondernemen acties monitoren.

Ben je benieuwd hoe we dit doen? Maak een demo-account aan.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page