kl.onAction(Clicked offering Page)
top of page

Regeneratieve landbouw

Het geïndustrialiseerde landbouwsysteem heeft een verwoestend effect gehad op de bodemgezondheid. Het gebruik van synthetische pesticiden en meststoffen heeft de basis van de landbouw aangetast, waardoor onze bodem is uitgeput van belangrijke voedingsstoffen en leven. De bodem is een ongelooflijk veerkrachtig, levend wezen. Het bestaat uit klei-, zand- en slibdeeltjes en bevat de levende wortels van planten, myceliumdraden, dieren zoals wormen en nematoden, en tonnen micro-organismen. Het gebruik van kunstmest heeft ook aanzienlijke milieuschade veroorzaakt, bijvoorbeeld door het negatieve effect op de stikstofuitstoot.

Onderstaande video legt dit duidelijk uit en legt uit waarom we de milieuschade moeten beperken.

Regeneratieve landbouw biedt een duurzame oplossing. Het is een systeem voor de productie van voedsel en biomassa dat zich richt op het herstel van de gezondheid van de bodem en de biodiversiteit, terwijl het tegelijkertijd onze afhankelijkheid van synthetische inputs zoals herbiciden, pesticiden en kunstmest vermindert. Het eindresultaat is een fundament van veerkrachtige grond die consistente, hoogwaardige opbrengsten en een gezonder milieu produceert.

Website 5.png

Principes van regeneratieve landbouw

Regeneratief principe. Verminder de afhankelijkheid van kunstmest.
Verminder de afhankelijkheid van kunstmest
Regeneratieve landbouw: bodemverbetering door gewasbedekking en rotatie
Bodembedekking & gewasrotatie
Regeneratief principe. Minimale bodemverstoring en bewerking. Landbouwmachine, trekker.
Minimale bodemverstoring en bewerking
Regeneratief principe. Biologische voeding om natuurlijke veerkracht op te bouwen. Bloem.
Organische voeding voor natuurlijke weerbaarheid
Regeneratief principe. Wisselbegrazing en geïntegreerde veehouderij. Koeien.
Rotatiebegrazing en geïntegreerde veestapel

Voeg een algemene beschrijving toe van de onderstaande items. U kunt de lijst introduceren en alle relevante informatie opnemen die u wilt delen. Dubbelklik om de tekst te bewerken.

Plantgezondheid & plantsap analyse  

Net zoals een bloedtest de gezondheidstoestand van een persoon kan iemands gezondheidsstatus kan onthullen, kan een plantsapanalyse een gedetailleerde inzage geven in de voeding en gezondheid van een plant. Deze analyse onthult belangrijke informatie over de nutriënten van een plant, tekorten of overschotten aan mineralen, onevenwichtigheden in de bodem en plantreserves. Bovendien kan het je vertellen welke nutriënten de plant op dat moment kan gebruiken voor zijn groei, en kan het zelfs zijn gezondheid en vitaliteit weergeven, evenals de kwaliteit van zijn vruchten. 

 

Voor boeren kan een plantsapanalyse de sleutel zijn om de algemene gezondheid van hun planten te verbeteren en de hoogste kwaliteit vruchten te garanderen. Het kan ook helpen om potentiële problemen op te sporen en te elimineren voordat deze zich voordoen, wat leidt tot een verbeterde plantvitaliteit, lagere kosten en meer winst. Op de veelgestelde vragen pagina, vind je antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wil je meer weten? In de onderstaande video wordt de plantsapanalyse voor het verbeteren van gewasvoeding uitgelegd, met Crimson Beefsteak Tomaten als voorbeeld. 

Lees meer: 

 

Engelstalig

 

Neem contact met ons op als u vragen heeft!

Regenerative field with herb-rich grassland.

Regeneratieve verhalen

Bekijk meer pionerende boeren en agronomen op CO2L-Farming

bottom of page