top of page

Hoe Kunnen We Datagedreven Landbouw Gebruiken Voor Een Glanrijke Toekomst?

Bijgewerkt op: 27 sep. 2023

Woensdagavond 26 januari organiseerde Nieuwe Oogst een webinar over de nieuwste ontwikkelingen in 'telen met data'. De implementatie van datagedreven landbouw is een groeiende trend, waarbij steeds meer boeren gebruik maken van gegevens om hun beslissingen. Het exacte aantal boeren dat voor deze aanpak heeft gekozen verschilt per regio en land, maar het gebruik van gegevens in de landbouw neemt toe. Hoewel verschillende soorten gegevens worden gebruikt, zijn er aanzienlijke barrières die de implementatie van data in de landbouw in de weg staan. Overweeg je datagedreven landbouw?


Cindy van Rijswick van Rabo Research Food, Roel van Summeren van Bayer CropScience Vegetable Seed en akkerbouwer Jacob van den Borne schoven aan om de mogelijkheden en uitdagingen van data binnen de land- en tuinbouwsector te bespreken.

Vrouwelijke landbouwkundige verzamelt gegevens die de groei van planten op plantagetablet analyseren

Barrières voor datagedreven landbouw in de landbouw

Er zijn verschillende barrières voor data gebruik in de landbouwsector, waaronder


 1. Zorgen over privacy en veiligheid: Boeren kunnen huiverig zijn om gevoelige informatie over hun land, gewassen en financiën te delen met derden.

 2. Technische en financiële belemmeringen: Het gebrek aan technische vaardigheden om data te gebruiken en te interpreteren kan het voor boeren moeilijk maken om datagestuurde besluitvorming door te voeren. Bovendien kunnen de technologie en de infrastructuur voor het verzamelen en analyseren van data duur zijn.

 3. Problemen met de data kwaliteit: De kwaliteit van de verzamelde en door boeren gebruikte data kan een probleem zijn, aangezien onnauwkeurige data kan leiden tot onjuiste beslissingen.

 4. Weerstand tegen verandering: Sommige boeren kunnen tegen verandering zijn en aarzelen om nieuwe technologieën, waaronder datagestuurde besluitvorming, toe te passen.

 5. Wettelijke en regelgevende uitdagingen: Sommige landen hebben strenge voorschriften die bepaalde datagestuurde oplossingen en technologieën beperken. Op nationaal niveau zijn de eigendom en controle van landbouwgegevens niet goed gedefinieerd, wat leidt tot verwarring en onzekerheid over wie de data-eigenaar is en wie het recht heeft ze te gebruiken.

 6. Gebrek aan vertrouwen in technologieleveranciers: Boeren vertrouwen de bedrijven die datagestuurde oplossingen aanbieden niet en zijn bezorgd dat hun data wordt misbruikt of gedeeld zonder hun toestemming.

Volgens Cindy van Rijswick is het ontbrekende onderdeel in data-oplossingen die door technologieleveranciers worden aangeboden vaak de praktische

toepassing van datatechnologie vanuit het oogpunt van de boer of agronoom.


Gebruik van databronnen

De meest gebruikte vormen of databronnen voor datagestuurde landbouw zijn

 1. Weerdata omvat data over temperatuur, neerslag en wind.

 2. Bodemdata omvat data over bodemvocht, nutriëntenniveaus en pH.

 3. Opbrengstdata omvat gewasopbrengst- en productiedata, die kunnen worden gebruikt om geïnformeerde beslissingen te nemen over planten en oogsten.

 4. Satellietbeelden omvatten hoge-resolutiebeelden van velden, die kunnen worden gebruikt om de gewasgroei te volgen en mogelijke problemen te identificeren.

 5. 'Remote sensing' data omvat data verzameld door drones, sensoren, die informatie kunnen verzamelen over gewasgroei, watergebruik, en andere factoren.

 6. Machinedata omvat data die door landbouwmachines, zoals tractoren, maaidorsers en andere apparatuur, worden gegenereerd en die kunnen worden gebruikt om de prestaties te controleren en geïnformeerde beslissingen over onderhoud en reparatie te nemen.

 7. Marktdata omvat data over gewasprijzen, vraag en aanbod en andere markt-gerelateerde factoren, die kunnen worden gebruikt om geïnformeerde beslissingen te nemen over het op de markt brengen en verkopen van gewassen.

Zoals akkerbouwer Jacob van den Borne deelt, is investeren in een dashboard

voor de besluitvorming een geweldige manier om het beste uit jouw data te halen. Met zoveel data opgeslagen in Excel-sheets en andere soorten documenten, kan het moeilijk zijn om alles volledig bij te houden. Een dashboard die alle data op één plaats bijhoudt, kan een enorm verschil maken.


Winstgevendheid van datagedreven landbouw

Tijdens het webinar werd het potentieel van digitale landbouw gepeild:

''Digitale landbouw gaat ons de komende jaren meer opbrengen dan gewasbescherming, zaden en kunstmest''

73% Eens 14 % Oneens 13% Weet het niet


Digitale landbouw lijkt dus veel potentie te hebben. Maar de hamvraag is:

Waar kan de individuele boer winst maken? Door te kijken naar de opbrengst

van het gewas en de percelen te vergelijken, merkte Jacob dat er vaak een aanzienlijke variatie in zit. Door te weten wat waar groeit en wat oorzaken van de variatie zijn, zag hij welke percelen goed zijn en welke verbetering nodig hebben. Een slechte pH of bemesting kan gemakkelijk worden opgespoord en oplossingen kunnen snel worden toegepast. Heel vaak is de bodemkwaliteit een grote factor.


Door te beginnen met een eenvoudig dashboard werd het gemakkelijk om problemen en oplossingen te zien door ze te vergelijken in een dashboard en het maakte een enorm verschil in zijn winstpotentieel.


SoilBeat voor een glansrijke toekomst

Bij SoilBeat herkennen we veel van de bovengenoemde barrières en we hebben het onze missie gemaakt om ze aan te pakken:

 • Geen technische vaardigheden nodig: wij verzamelen uw data voor u en met onze krachtige analyse technologie is het vertalen van data naar actieplannen eenvoudig.

 • Betrouwbare en goed beveiligde data: alle gegevens zijn gecodeerd, zowel tijdens het transport als in de database.

 • Kosten: betaalbaar maandelijks abonnement.

 • Volledig eigendom: jij bent de eigenaar van jouw gegevens, evenals van jouw geaggregeerde en verwerkte gegevens. Jij beslist dus wie er toegang toe heeft.

 • Data van hoge kwaliteit: wilt u meer horen over onze geheime saus die zorgt voor betrouwbare datakwaliteit? Neem contact op, en we vertellen je graag meer!


Probeer SoilBeat en haal het meeste uit jouw data. Maak vandaag nog een demo account aan!Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page