top of page

Oplossing voor Voedselproducenten

Adviseurs, Gewasexperts, Agronomen en veel meer

Met SoilBeat als software werk je schouder aan schouder met je agronoom en krijg je beter inzicht in de vertaalslag van data naar advies, om constructiever mee te denken en bemestingsplannen af te stemmen aan wat belangrijk is voor jou als landbouwer. 

Website 2.png
Als teler wil je je afhankelijkheid van kostbare chemische inputs verminderen zonder hun opbrengst in gevaar te brengen.  Maar je worstelt met het inzetten van data om betere beslissingen te maken, doordat veel data versnipperd is en het veel te veel tijd kost om er een klinked verhaal met handelingsperspectief van te maken. Hoog op het wensenlijstje staan; een helder en inzichtelijk beeld, meer grip op de besluitvorming en minder admin rompslom. 

Is SoilBeat iets voor jou? Herken je dit?

 • Verdwaald in een data-jungle: Houdt incomplete informatie je tegen? Maak betere beslissingen met data - niet met je onderbuikgevoel.

 • Moe van onverwachte kosten: Leg inefficiënties bloot en houd je inputkosten in de hand met data-gestuurde voorspellingen.

 • Houd op met administratieve rompslomp: Verspil geen tijd meer aan het coördineren van veldwerk en het bijhouden van voortgang.

 • Plotvergelijkingen een nachtmerrie? Mis je tools om eenvoudig resultaten over plots, proeven en velden te analyseren?

 • Tijd voor betere samenwerking: Neem de regie over je data en stel slimmere vragen. Werk nauwer samen met je agronoom met gedeelde inzichten.

 • Bedolven onder papierwerk? Krijg je tijd terug! Centraliseer je data en stroomlijn rapportages voor optimale efficiency.

SoilBeat levert:

 • Monitoring en Handelingsperspectief: Combineer verschillende data bronnen om verbanden te begrijpen en het effect van behandelingen te begrijpen en koppelen aan opbrengst, resistentie tegen ziektes en plagen en voedingswaarde. 

 • Minder risico: Analyseer trends, krijg tijdige waarschuwingen en optimaliseer je input zonder dat dit ten koste gaat van de opbrengst.

 • Stroomlijn je processen: Werk makkelijker samen met adviseurs, wijs taken toe aan loonwerkers en collega's, bewaak de voortgang en optimaliseer al je veldwerk.

 • Eenvoudige plotvergelijking: Krijg inzichten door proeven, plots en velden heen. Evalueer je prestaties en vind winnende strategieën.

 • Datagedreven samenwerking: Werk effectief samen met je adviseur voor een optimale synergie tussen voedselproducten en adviseur, want: 1 + 1 = 3  

 • Tijdwinst en regelgeving: Centraliseer rapportages, verminder overbodige invoer, en besteed meer tijd waar het écht om draait – op het veld.

bottom of page