kl.onAction(Clicked offering Page)
top of page

Faciliteren van datagedreven 
regeneratieve landbouw
 

Samenvoegen, analyseren, aanbevelen en samenwerken

  1. Samenvoegen: Verander gefragmenteerde data in bruikbare inzichten en stroomlijn jouw weg naar bodemverbetering en gewasbescherming.  

  2. Slimme analyses & adviezen: Gebruik geavanceerde algoritmes om adviezen op te stellen, zodat je minder moeite hoeft te doen. 

  3. Samenwerking: Betrek en informeer boeren met intuïtieve tools en stiumleer een gemeenschap die zich inzet voor duurzame landbouwpraktijken. 

cover crops.jpeg
roots.jpg

Onze Software

Voor agronomen en telers die van data houden

01

CRM voor landbouwkundig adviseurs

SoilBeat integreert een robuust Customer Relationship Management (CRM)-systeem dat speciaal is ontworpen voor agronomen. Beheer details van telers, data & metingen, adviezen en gewasbeheer acties in één veilige, georganiseerde omgeving.

03

Vergelijkende Analyse

Voer geavanceerde vergelijkingen van percelen uit om de complexe interacties tussen verschillende plant- en bodemelementen te begrijpen. Deze uitgebreide analyse vormt de basis voor het doen van nauwkeurige adviezen die leiden tot gezondere bodems en weerbaardere gewassen.

02

Moeiteloos databeheer

Verzamel en organiseer moeiteloos de gefragmenteerde data van telers. Ons platform transformeert verschillende vormen van data in vergelijkbare, inzichtelijke grafieken en tabellen, waardoor een dieper inzicht in de bodem- en gewasomstandigheden mogelijk wordt.

04

Verbeterde Aanbevelingen

Onze baanbrekende technologie vermindert de werklast van het maken van adviezen. Door je historische rapporten te analyseren, maakt SoilBeat een digitale blauwdruk met je eigen exclusieve rekenregels, aangepast aan je expertise en manier van werken. Hierdoor kunnen jij en je collega's snel contextspecifieke en gepersonaliseerde adviezen voor gewasbeheer bewerken en delen.

05

Agronoom & Teler Betrokkenheid

Werk samen op hetzelfde platform met  intuïtieve tools ontworpen voor het eenvoudig registreren van gewasbeheeractiviteiten en het verzamelen van data. Ons platform bevordert een grotere betrokkenheid en zorgt ervoor dat telers actief betrokken zijn bij de reis naar gezondere bodems en gewassen.

06

Leren op de werkvloer

Vergroot uw kennis over het interpreteren van bodem- en plantgezondheidsindicatoren en regeneratieve praktijken. Van deskundige agronomie-inzichten tot realtime waarschuwingen en samengestelde inhoud: ons platform biedt uitleg en suggesties voor meer informatie.

Onze missie

De transitie naar regeneratieve en duurzame landbouw te faciliteren door data te vertalen naar relevante en effectieve adviezen en kennis

Soil data

Onze Drijfveren

Maak dingen makkelijker

Bij SoilBeat streven we ernaar om de last voor onze gebruikers te vereenvoudigen, te verduidelijken en te vergemakkelijken. Dit bereiken we door uitstekend databeheer, gebruiksvriendelijke dashboards, intelligente algoritmen en naadloze integraties.

Continue innovatie

Regeneratieve landbouw vereist voortdurend leren en groei. In een snel evoluerend technologisch landschap ontstaan er talloze mogelijkheden om slimmer te werken, gegevens effectief te interpreteren, samenwerking te vergemakkelijken en de efficiëntie te vergroten.

 

We doen er alles aan om voorop te blijven lopen op het gebied van technologie en samen te werken met toonaangevende kennisinstituten op het gebied van de bodemkunde om deze ontwikkelingen voor je toegankelijk te maken.

 

Samenwerking

Samenwerking is cruciaal in deze transitie naar een duurzaam en regeneratief landbouwsysteem binnen de voedselvoorzieningsketen. We kunnen dit niet op zichzelf bereiken; we omarmen samenwerkingen met agronomie-experts, boeren, universiteiten en toeleveringsketens.

 

We streven ernaar om de rijkdom aan kennis tussen theorie en praktijk te overbruggen, over continenten heen.

 

De waarde van data

Wij beschouwen data als van onschatbare waarde en daarom houden wij resoluut vast aan het principe dat boeren en agronomen de volledige eigendom van hun data moeten krijgen. Onze inzet is het waarborgen van de data-integriteit en het bevorderen van verantwoorde gegevensuitwisseling.

 

Voor een diepere duik in ons standpunt over eigenaarschap en verantwoorde datapraktijken kun je onze blogpost raadplegen.

C4890ED0-A7E4-4A42-9C59-2C24F1B0F80C.JPG

Projects

- Van Monster tot Plan

- Korte Keten Project

- MIT Haalbaarheid 

bottom of page