kl.onAction(Clicked offering Page)
top of page

De Kracht van een Gezonde Bodem: voor een gelukkige Dag van de Aarde

Bijgewerkt op: 27 sep. 2023

Nu we Wereldaardedag vieren, is het essentieel dat we het belang van een gezonde bodem erkennen en actie ondernemen om deze voor toekomstige generaties te beschermen. De bodem is het fundament van het leven op aarde. Het is de bron van de voedingsstoffen die onze gewassen en uiteindelijk ons lichaam voeden. De wereldwijde bodem wordt echter ernstig bedreigd door bodemverval, dat wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren zoals erosie, vervuiling en niet-duurzaam landbeheer.


In deze blogpost bespreken we het belang van een gezonde bodem en de relatie met plantgezondheid. We bespreken ook drie belangrijke stappen die genomen kunnen worden om de bodemgezondheid te verbeteren, waaronder het gebruik van SoilBeat's innovatieve platform. Doe met ons mee in deze missie om regeneratieve landbouw te bevorderen en de kostbare hulpbronnen van onze planeet te beschermen.

Kind houdt jonge plant in handen tegen lentegroene achtergrond. milieu aarde dag In de handen van bomen groeiende zaailingen. concept ecologie

Foto van nareekarn


Het belang van een gezonde bodem

Weet je dat de toestand van de bodem van invloed is op 95% van het voedsel dat we produceren? Helaas verdwijnt de toplaag van de bodem 10 tot 40 keer sneller dan hij wordt aangemaakt. Beweringen dat er nog maar 60 oogsten over zijn, zijn misschien overdreven, maar bodemaantasting is een probleem dat we kunnen beïnvloeden. Bodemaantasting is een steeds urgenter probleem geworden: naar schatting een derde van de wereldbodem is al aangetast door verschillende factoren, waaronder erosie, vervuiling en niet-duurzaam landbeheer. Dit vormt een aanzienlijke bedreiging voor de wereldwijde voedselzekerheid en de gezondheid van het ecosysteem.


In werkelijkheid is de bodem een van onze meest doeltreffende instrumenten om klimaatverandering tegen te gaan. Overstromingen worden voorkomen door een gezonde bodem, en een gezonde bodem houdt water veel beter vast. De atmosfeer, wereldwijde planten en bossen samen kunnen niet tippen aan de hoeveelheid koolstof die in de bodem is opgeslagen! We verliezen echter genoeg vruchtbare grond per minuut om 30 voetbalvelden te vullen. Dit is rampzalig, vooral omdat de opbouw van de bodem van nature honderden jaren kan duren.


De relatie tussen plant- en bodemgezondheid

Een gezonde bodem is essentieel voor de teelt van voedzame gewassen en de duurzaamheid van het leven op aarde. De plantgezondheid is nauw verbonden met de bodemgezondheid. Wanneer de bodem is aangetast, hebben planten moeite om de nutriënten, het water en de ondersteuning te krijgen die ze nodig hebben om te groeien en te bloeien. Dit kan leiden tot groeistoornissen, verminderde opbrengsten en zelfs mislukte oogsten. Bovendien kan een ongezonde bodem ook leiden tot problemen met ziekten en plagen, omdat verzwakte planten vatbaarder zijn voor deze bedreigingen.


Gezonde planten dragen ook bij aan een gezonde bodem. Wanneer planten fotosynthetiseren, produceren ze organisch materiaal dat als plantenresten in de bodem wordt teruggebracht. Dit verbetert de bodemstructuur en creëert poriën in de bodem waardoor water kan infiltreren en lucht kan circuleren. Dit is essentieel voor de groei van micro-organismen in de bodem. Bovendien dragen gezonde planten bij tot een betere nutriëntencyclus in de bodem en een beter beheer van schadelijke organismen.


Hoe bodemgezondheid te verbeteren

Verbetering van de bodemgezondheid is een cruciaal aspect van ecosysteembeheer. Hier zijn 3 belangrijke stappen die je kunt nemen om de bodemgezondheid te verbeteren:

  1. Begin met regeneratieve landbouwpraktijken: Pas bodembeschermings-praktijken toe, zoals beperkte grondbewerking en het planten van dekgewassen. Deze helpen bodemerosie te verminderen, waterinfiltratie te verbeteren en de microbiële activiteit van de bodem te versterken.

  2. Optimaliseer het beheer van nutriënten: Optimaliseer het beheer van nutriënten door het gebruik van geschikte meststoffen en bodemverbeteringen die een evenwichtige plantenvoeding bevorderen en het verlies van voedingsstoffen door uitspoeling en afspoeling beperken.

  3. Leer wat werkt op uw land: Begin met een datagestuurde aanpak om te leren wat het beste werkt op uw land. Verzamel en analyseer data en neem de best geïnformeerde beslissingen. Optimaliseer jouw bodemgezondheid door de voortgang te controleren en voortdurend te verbeteren.

Onze verantwoordelijkheid op de Dag van de Aarde

Nu we Wereldaardedag vieren, is het van cruciaal belang dat we ons allemaal inzetten om onze planeet en haar kostbare natuurlijke hulpbronnen, waaronder onze bodem, te beschermen voor toekomstige generaties. Of u nu boer, agronoom of gewoon een bezorgde burger bent, er zijn veel manieren waarop je betrokken kunt raken en een verschil kunt maken, zoals via bovengenoemde manieren. Daarnaast kun je SoilBeat als boer en agronoom gebruiken om jouw bodemgezondheid een boost te geven.


Ben je boer of agronoom en wil je jouw bodem data gedreven te verbeteren? Gebruik SoilBeat om jouw bodemgezondheid een boost te geven.

SoilBeat om jouw bodemgezondheid een boost te geven

SoilBeat's innovatieve platform biedt actuele inzichten en gepersonaliseerde dashboards om telers en agronomen te helpen hun bodemgezondheid te optimaliseren en gewasopbrengsten te verbeteren.


Door telers en agronomen te voorzien van de tools die ze nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen over bodembeheer, helpt SoilBeat regeneratieve landbouwpraktijken te bevorderen die gezonde bodems en ecosystemen ondersteunen.


Wilt u zien hoe we dit doen? Maak een demo account aan.
Wil je meer lezen over een gezonde bodem? Hier zijn een aantal inspirerende bronnen:

Engelstalig:

  • FAO: healthy soils are the basis for healthy food production

  • UN: Soils: where food begins. Yearly at 5th of December, they organize the World Soil Day

  • EIT Food Blog: Why is soil health important for food production?

  • Client Earth: Why soil matters

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page