kl.onAction(Clicked offering Page)
top of page
picture flowers.png

Regenerative Agriculture

The industrialized agricultural system has had a devastating effect on soil health. The use of synthetic pesticides and fertilizers has degraded the foundation of agriculture, leaving our soil depleted of key nutrients and life. The soil is an incredibly resilient, living entity. It's composed of clay, sand and silt particles, and contains the living roots of plants, threads of mycelium, animals like worms and nematodes, and tons of micro-organisms. Fertilizer use also has created significant environmental damage, e.g. through its negative effect on nitrogen emissions.

 

The video below clearly explains this and explains why we must reduce the environmental damage. 

Regenerative agriculture offers a sustainable solution. It's a system of producing food and biomass that focuses on rebuilding soil health and biodiversity, while reducing our reliance on synthetic inputs like herbicides, pesticides and chemical fertilizers. The end result is a foundation of resilient soil that produces consistent, high-quality yields and a healthier environment. 

picture flowers.png

Principes van regeneratieve landbouw

Regeneratief principe. Verminder de afhankelijkheid van kunstmest.
Verminder de afhankelijkheid van kunstmest
Regeneratief principe. Bedek gewassen en vruchtwisseling
Bodembedekking & gewasrotatie
Regeneratief principe. Minimale bodemverstoring en bewerking. Landbouwmachine, trekker.
Minimale bodemverstoring en bewerking
Regeneratief principe. Biologische voeding om natuurlijke veerkracht op te bouwen. Bloem.
Organische voeding voor natuurlijke weerbaarheid
Regeneratief principe. Wisselbegrazing en geïntegreerde veehouderij. Koeien.
Rotatiebegrazing en geïntegreerde veestapel
Hands full of soil and young fresh leafs in the context of various elements to see nutrient deficiencies or excesses.

Voeg een algemene beschrijving toe van de onderstaande items. U kunt de lijst introduceren en alle relevante informatie opnemen die u wilt delen. Dubbelklik om de tekst te bewerken.

Plantgezondheid & plantsap analyse  

Net zoals een bloedtest de gezondheidstoestand van een persoon kan iemands gezondheidsstatus kan onthullen, kan een plantsapanalyse een gedetailleerde inzage geven in de voeding en gezondheid van een plant. Deze analyse onthult belangrijke informatie over de nutriënten van een plant, tekorten of overschotten aan mineralen, onevenwichtigheden in de bodem en plantreserves. Bovendien kan het je vertellen welke nutriënten de plant op dat moment kan gebruiken voor zijn groei, en kan het zelfs zijn gezondheid en vitaliteit weergeven, evenals de kwaliteit van zijn vruchten. 

 

Voor boeren kan een plantsapanalyse de sleutel zijn om de algemene gezondheid van hun planten te verbeteren en de hoogste kwaliteit vruchten te garanderen. Het kan ook helpen om potentiële problemen op te sporen en te elimineren voordat deze zich voordoen, wat leidt tot een verbeterde plantvitaliteit, lagere kosten en meer winst. Op de veelgestelde vragen pagina, vind je antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wil je meer weten? In de onderstaande video wordt de plantsapanalyse voor het verbeteren van gewasvoeding uitgelegd, met Crimson Beefsteak Tomaten als voorbeeld. 

Lees meer: 

 

Engelstalig

 

Neem contact met ons op als u vragen heeft!

De bodem is de basis van het leven

Regenerative field with herb-rich grassland.

Regeneratieve verhalen

Bekijk meer pionerende boeren en agronomen op CO2L-Farming

bottom of page