top of page

Verantwoorde Data Uitwisseling in de Landbouw

In de afgelopen jaren heeft technologie de landbouw op vele manieren veranderd. Boeren zijn nu in staat om enorme hoeveelheden gegevens te verzamelen en op te slaan over hun gewassen, bodem en vee, die gebruikt kunnen worden om weloverwogen beslissingen te nemen over hun bedrijfsvoering. Data verzameling en data uitwisseling in de landbouw kan echter grote uitdagingen met zich meebrengen. Bijvoorbeeld op het gebied van data versnippering, eigendomsrechten, kwaliteit, privacy en beveiliging.


In deze blogpost bespreken we de belangrijkste zaken rondom data uitwisseling in de landbouw en SoilBeat's aanpak voor het delen van data.


Data uitwisseling in de landbouw

Uitdagingen bij data uitwisseling in de landbouw

Tijdens gesprekken met boeren vertelden ze ons dat de meeste uitdagingen die ze hebben met data uitwisseling te maken hebben met:


Data versnippering

Boeren verzamelen gegevens uit verschillende bronnen, zoals:

  • Management systemen

  • Leveranciers

  • Weer rapporten

  • Meetapparatuur

Deze data is echter vaak verspreid over verschillende platforms, waardoor het moeilijk is om ze te combineren, te analyseren en er inzichten uit af te leiden. Gefragmenteerde data kan leiden tot inefficiënte besluitvorming, omdat boeren geen toegang hebben tot een volledig overzicht van hun bedrijfsvoering.


Eigendomsrechten van data

In veel gevallen verzamelen en controleren bedrijven van derden de gegevens van boerenbedrijven, waardoor boeren maar beperkt eigenaar zijn van en controle hebben over hun data. Dit kan problematisch zijn omdat boeren

  • niet altijd toegang hebben tot hun eigen data

  • niet kunnen bepalen wie er toegang heeft

  • (hun!) historische gegevens kunnen verliezen als ze overstappen naar een ander dataplatform

Data kwaliteit

De kwaliteit van de gegevens die afkomstig zijn van derden is vaak slecht. Dit komt vooral door het gebrek aan open datastandaarden. Open datastandaarden bieden een gemeenschappelijk kader voor data uitwisseling en formattering.


Privacy & beveiliging

Boerderijgegevens kunnen ongelooflijk waardevol zijn en kunnen worden gebruikt om inzicht te krijgen in gewasopbrengsten, bodemgezondheid en andere aspecten van de bedrijfsvoering. Dit betekent echter ook dat gegevens een doelwit kunnen zijn voor hackers of andere kwaadwillenden die deze gegevens willen stelen of misbruiken.


In deze blogpost kun je meer lezen over de problemen bij het invoeren van datagestuurde landbouw.


SoilBeat’s aanpak voor data uitwisseling in de landbouw

Bij SoilBeat erkennen we het belang van verantwoorde data uitwisseling in de landbouw. Wij geloven dat boeren en tuinders volledig eigendomsrecht en controle over hun data moeten hebben, en dat data verzameld en verwerkt moet worden op een manier die de rechten en privacy van boeren beschermt.


We gebruiken 3 basisprincipes als het gaat om het gebruik van data:


1. Volledig eigendomsrecht voor de boer of tuinder

De boer of tuinder bepaalt ook wie toegang krijgt en verliest nooit historische gegevens.


2. Eenvoudige integratie met behulp van open datastandaarden

Open datastandaarden zijn nodig om uitwisselbaarheid tussen de verschillende gegevensbronnen te garanderen. Wij geloven dat er een gemeenschappelijk begrip moet zijn van de formattering van data, wat een efficiënte overdracht van data tussen boeren, platforms en systemen faciliteert. Dit helpt verschillende belanghebbenden om samen te werken aan het identificeren van 'best practices', het ontwikkelen van nieuwe technologieën en het stimuleren van innovatie in de landbouwsector.


Lees hieronder en op onze website meer over onze integraties.


3. Veilige data uitwisseling in de landbouw

Veilige data uitwisseling is erg belangrijk voor ons. Om de datarechten van boeren en tuinders te waarborgen, sluiten we ons aan bij de gedragscodes van BO Akkerbouw en Copa Cogeca.


Data uitwisseling in de landbouw

Onze integraties

Wij geloven dat integratie de sleutel is om datagestuurde besluitvorming in de landbouw toegankelijker en efficiënter te maken. Integraties helpen het besluitvormingsproces te stroomlijnen. Door het eenvoudiger te maken om toegang te krijgen tot gegevens van andere platforms, kunnen boeren tijd besparen en fouten in hun besluitvorming verminderen. Dit kan leiden tot meer efficiëntie en productiviteit op het boerenbedrijf. Daarom werken we voortdurend aan de ontwikkeling van API's en integraties met verschillende platforms:


1. Agrarische Management Software

Door te integreren met management software kunnen boeren een completer beeld krijgen van hun werkzaamheden en beter geïnformeerde beslissingen nemen. We werken aan integraties met software als Trimble, SmartFarm, Dacom, en Werktrekker.


2. Laboratoria

Dankzij integraties met laboratoria kunnen boeren de gezondheid van bodem, planten en nutriënten gemakkelijker controleren, wat de gewasopbrengst kan verhogen. We werken met laboratoria waaronder Eurofins, Van Iersel, NovaCropControl, ALNN, Nutrilab, Fertilab, en Groen Agro Control.


3. Andere Relevante Platforms

SoilBeat werkt ook aan integraties met andere nuttige platforms om het besluitvormingsproces te stroomlijnen, waaronder Boer & Bunder, RVO, en platforms voor weerdata.


Geinteresseerd in hoe onze app werkt? Creer een demo account!Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page