kl.onAction(Clicked offering Page)
top of page

Boeren en Telers

SoilBeat helpt boeren en telers de transitie naar duurzame, regeneratieve landbouw te verminderen door bedrijfsgegevens om te zetten in bruikbare inzichten voor weloverwogen besluitvorming.

 

Ons platform stroomlijnt de samenwerking met agronomen en veldtechnici, waardoor de efficiëntie en kennisuitwisseling op uw boerderij worden verbeterd. Wij ondersteunen on-the-job leren, waardoor je de nodige vaardigheden en kennis krijgt om de bodem- en plantgezondheid effectief te beheren.

DALL·E 2023-12-04 16.12.27 - A farmer in a field, dressed in a checkered shirt, jeans, and

Voeg eenvoudig gefragmenteerde data samen

Heb je moeite om de versnipperde data uit verschillende bronnen te begrijpen? De data-aggregatiemodule van SoilBeat biedt een naadloze oplossing om gefragmenteerde data samen te voegen in één georganiseerde omgeving. Ongeacht het type bestand zorgen wij voor een naadloze integratie en visualisatie, zodat je een uitgebreid beeld krijgt, filters kunt toepassen, vergelijkingen kunt maken en trends in de loop van de tijd kunt analyseren.

Hulp bij opstarten Kun je hulp gebruiken bij het migreren van historische metingen? Als onderdeel van onze onboarding service helpen wij je bij het organiseren van jouw data. Stuur ons de ruwe data en bekijk deze overzichtelijk per boer en perceel.

Monthly plant sap analysis

Risico beheersing met plantsapanalyse

Plantensapanalyse dient als een waardevol hulpmiddel voor boeren die overstappen op regeneratieve landbouw door nauwkeurig nutriëntenbeheer, vroege detectie van tekorten aan nutriënten, optimalisatie van de efficiëntie van nutriëntengebruik, aanpassing aan veranderende omstandigheden en bevordering van de bodemgezondheid mogelijk te maken. Door de afhankelijkheid van kunstmest te verminderen, draagt plantsapanalyse bij aan de duurzaamheid en milieuvoordelen van regeneratieve landbouwpraktijken.

SoilBeat heeft inzichtelijke visualisatietools en kennismodules speciaal voor plantsapanalyse.  

Wil je meer weten over plantsapanalyse? Lees meer in onze blogpost.

AdobeStock_432102185_edited.jpg

Maak gebruik van data wetenschap

  • Maak gebruik van datawetenschapsmogelijkheden zonder dat daarvoor gespecialiseerde expertise nodig is.

  • Met SoilBeat krijg je een dieper inzicht in jouw akkers.

  • Ontdek hoe verschillende percelen reageren op meststoffen en nutriënten met behulp van datagestuurde inzichten.

  • Neem weloverwogen beslissingen op basis van data-analyse om jouw landbouwpraktijken te optimaliseren en de opbrengsten te maximaliseren.

Vineyard

Vergelijk percelen in de loop van de tijd en begrijp trends

Als agronoom of adviseur wil je op de hoogte blijven van jouw data en voortbouwen op kennis en inzichten uit het verleden. Daarom zijn trendlijnen om ontwikkelingen te begrijpen en percelen te vergelijken een cruciaal onderdeel van uw analysetoolbox. Daarnaast wil je als agronoom eenvoudig weer- en behandelingsdata opvragen over een bepaald perceel op een bepaald moment. Hoe kun je anders de verschillende winstgevendheidsniveaus door de jaren heen op hetzelfde perceel begrijpen?

Corn Maize Labyrinth

Contextualiseer jouw data

Als boer zijn jouw ogen en observaties jouw belangrijkste hulpmiddelen om het perceel in de gaten te houden. Met onze eenvoudig te gebruiken 'fieldscout' kun je foto's en aantekeningen maken; ofwel gepersonaliseerde of specifieke vooraf gedefinieerde vormen zoals ongedierteobservatie, groei of zelfs voor certificeringsdoeleinden. 

Contextualise data
Soil-testing_edited.jpg

Interoperabiliteit van data

Als boer ben je afhankelijk van een groot aantal tools en toepassingen, die elk een specifieke rol spelen in uw landbouwbedrijf. SoilBeat is gespecialiseerd in het vertalen van bodem- en plantgezondheidsgegevens naar bruikbare aanbevelingen voor voedingsplannen en regeneratieve praktijken.

 

We begrijpen dat een naadloze integratie met databronnen, tools en GIS-systemen ervoor zorgt dat je de kracht van jouw data zonder onderbrekingen kunt benutten.

bottom of page