top of page

Verantwoord Mestgebruik om Droogte te beperken

Bijgewerkt op: 27 sep. 2023

Onlangs publiceerde een toonaangevend Nederlands dagblad, NRC, een artikel ''Amper is het voorjaar begonnen of een groot deel van Europa is al uitgedroogd''. Dit artikel werd gevolgd door een soortgelijk artikel van de BBC. Hoe kunnen we droogte beperken? Een van de antwoorden is verantwoord mestgebruik.


Volgens het European Drought Observatory (Europees Waarnemingscentrum voor droogte) verkeert 23,0% van het grondgebied van de EU-27 in een alarmtoestand en 2,2% in een alarmtoestand. Daarom worden regeneratieve landbouwpraktijken steeds belangrijker. Een van die praktijken is een verantwoord gebruik van bemesting.

In deze blogpost gaan we na hoe het gebruik van (kunst)mest van invloed is op het vermogen van de bodem om water vast te houden, een cruciale factor tegen droogte, en de rol van regeneratieve landbouw.

Humus, organische stof, verschillende bodemlagen, regeneratieve landbouw, droogte

Foto van nishhata


Kunst- vs. organisch mestgebruik tegen droogte

Mest speelt een belangrijke rol in de moderne landbouw en levert essentiële nutriënten voor de groei van gewassen. Het effect ervan op de bodemgezondheid en de waterhuishouding kan echter variëren, afhankelijk van het type en de toepassingsmethode.


🌱 Kunstmest:

Kunstmest wordt vaak gebruikt om de groei van gewassen te stimuleren. Maar wist je dat nitraat, de meest voorkomende vorm van stikstof in kunstmest, veel water nodig heeft voor planten om het om te zetten in aminozuren, die nodig zijn voor groei? Voor elke molecuul nitraat om te zetten in peptide zijn drie moleculen water nodig.


Overmatig gebruik van kunstmest kan de gezondheid van de bodem en de waterhuishouding op drie manieren negatief beïnvloeden:

  1. Verstoring van de bodemstructuur: Overmatig gebruik van kunstmest kan leiden tot bodemverdichting, waardoor het vermogen van de bodem om water vast te houden afneemt en het wegvloeien van water toeneemt.

  2. Afname van Organische Stof: Het overmatig gebruik van kunstmest kan leiden tot een afname van de organische stof, die cruciaal is voor het vasthouden van water. Gezondere bodem, rijk aan organische stof, kan tot 20 keer zijn gewicht aan water vasthouden.

  3. Afbraak van bodem microbiële activiteit: Overmatig gebruik van kunstmest kan het microbiële evenwicht van de bodem verstoren, waardoor de algemene bodemgezondheid en zijn vermogen om droogte te weerstaan worden aangetast.


🌱 Organische Mest:

Organische mest, afkomstig van plantaardige en dierlijke herkomst, kunnen een positiever effect hebben op de bodemgezondheid en de waterhuishouding:

  1. Verbeterde bodemstructuur: Organische mest verbeteren de bodemstructuur door de vorming van aggregaten te bevorderen, die op hun beurt water beter vasthouden en infiltreren.

  2. Meer organische stof: Organische mest dragen bij aan het organische stofgehalte van de bodem, waardoor deze beter in staat is vocht vast te houden en een buffer tegen droogte vormt.

  3. Verbeterde microbiële activiteit in de bodem: Organische mest bevorderen een diverse en gezonde microbiële gemeenschap in de bodem, die helpt bij de nutriëntencyclus en de weerstand van de bodem tegen droogte vergroot.

Regeneratieve landbouw voor betere waterhuishouding

Dit is waar regeneratieve landbouw om de hoek komt kijken. Door zich te richten op de bodemgezondheid en de biodiversiteit bevordert regeneratieve landbouw een robuust ecosysteem van bodembacteriën die de gewassen de nodige bacteriële stikstof kunnen leveren. In tegenstelling tot nitraat kan bacteriële stikstof gemakkelijk door planten worden gebruikt om aminozuren te produceren, waardoor ze minder water nodig hebben om te groeien. Dit maakt ze weerbaarder bij droogte, wat cruciaal is in een veranderend klimaat.


Regeneratieve landbouw biedt een veelbelovende oplossing voor de uitdagingen van droogte. Door het waterhoudend vermogen van de bodem te verbeteren, de behoefte aan kunstmest, die het effect van droogte verergert, te verminderen en de weerbaarheid van gewassen tegen waterstress te vergroten, kan regeneratieve landbouw bijdragen aan een duurzamer en veerkrachtiger voedselsysteem voor de toekomst.


Gebruik SoilBeat voor succesvolle droogtebestrijding

Overweeg SoilBeat om geoptimaliseerd bemestingsbeheer te integreren. Met onze software kun je eenvoudig het juiste type en de juiste hoeveelheid mest voor een bepaald gewas bepalen. Niet langer gissen wat werkt op uw land, en geld besparen terwijl je jouw gewasopbrengsten verbetert. Hoe doe je dat?


  1. Door in onze dashboards eenvoudig het effect te monitoren met bodem- en plantsap testen in de loop van de tijd.

  2. Eenvoudige directe communicatie met uw agronoom via ons platform om uw bemestingsbeheer naar een hoger niveau te tillen.

Wil je weten hoe we dat doen? Creëer een demo account.

Wil je meer weten over droogtebestrijding, organische stof, regeneratieve landbouw en waterhuishouding? Lees verder via onderstaande bronnen:

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page